Lactana 2 Био

     Лактана 2 е сертифициран екологичн продукт. Представлява био мляко и допълнителни био съставки.
     Лактана 2 съдържа прoбиотици на базата на естествени  бифидобактерии (B. breve, B. longum, B. infantis и B. bifidum  ), които намаляват количеството на нежеланите чревни бактерии. Също тъй съдържа и необходимите LC-PUFA (DHA и ARA), които спомагат за укрепването на мозъка, зрението и развитието на нервната система.